H Türü Yetki Belgeleri

H Türü Yetki Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişi Ve Kurumlar Hangileridir?

Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Asgari Sağlanması Gereken Şartlar?

H türü yetki belgesi Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

Taşımanın şekline göre H1, H2 ve H3 olarak türlere ayrılır.

H1 Yetki Belgesi

H1 yetki belgesi ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel yapacaklara verilir.

H1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

H1 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve yaptıramazlar. Aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır.

H2 Yetki Belgesi

H2 yetki belgesi ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel yapacaklara verilir.

H2 yetki belgesi için başvuranların, 40.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

H2 türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve yaptıramazlar. Aykırı hareket edenlere, idari para cezası uygulanır.