Malatya ÜDY Belgesi

Üdy Belgesi Nedir Ne İşe Yarar? (Karahan Malatya ÜDY Belgesi)

Üdy belgesi, yalnızca ticari amaç ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında faaliyetlerini devam ettiren firmalarda yönetici olarak istihdam edilen kişileri ifade eder. Üdy belgesinin açılımı ise “Üst Düzey Yönetici” kelimelerinin ilk harfleri kullanılarak ortaya çıkmıştır. Üdy belgesi dört farklı kategoride değerlendirilir.

Bunlar Sırasıyla Şöyle;

Üdy 1 Belgesi : Uluslararası Yolcu Taşımacılığı Yapan Firmalarda Çalışılır.

Üdy 2 Belgesi: Ulusal yani yurt içerisinde yolcu taşımacılığı yapan firmalarda çalışılır.

Üdy 3 Belgesi: Uluslararası Eşya/Kargo Taşımacılığı Yapan Firmalarda Çalışılır.

Üdy 4 Belgesi: Yurt içerisinde eşya ve kargo taşıma işi yapan firmalarda çalışılır.

ÜDY BELGESİNİ KİMLER ALIR VE ŞARTLARI NELERDİR? (Karahan Malatya ÜDY Belgesi)

Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, ticari olarak yolcu taşımacılığı ve eşya/kargo taşımacılığı yapan yerlerde çalışmak isteyen kişiler alabilir. Ancak, bu belgeyi almak için bazı ön şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan ilki mezuniyet şartıdır. Bu belgeyi almak isteyenlerin tamamı en az lise ve dengi okullardan mezun olmaları gerekmektedir. Bundan bir kaç yıl önce bu koşul üniversite mezunu olmaktı. Bunu bakanlık biraz esneterek liseye düşürülmesini uygun bulmuştur.

Üdy belgesi almak için ön şartlar;

Lise mezunu olmak,

İlgili maddelerde adli sicil kaydının bulunmaması gerekir,

Son olarak 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün almaktır.

Kayıt Olmak için Gerekli Evraklar

Kimlik fotokopisi,

1 adet biyometrik resim,

Adli sicil kaydı,

Lise ya da üniversite diplomasının fotokopisi.

Bu belgeyi almak için öncelikle eğitim almanız gerekiyor. Eğitim aşamasını tamamladığınızda Milli Eğitim Bakanlığının yapacak olduğu sınavda en az 70 ve üzeri puan almanız gerekmektedir. Eğitim sürecinde katılımcılara oldukça spesifik ve bir o kadar da öğretici bilgiler verilmektedir.

Bu derslerin bazılarına şöyle bir göz atalım;

Ulaştırma Mevzuatı (4925 sayılı Ulusal KTK ve KTY)

Uluslararası Ulaştırma Mevzuatı

AETR Konvansiyonu

ADR Konvansiyonu

CMR Sözleşmesi

TIR Sözleşmesi

Hukuk

Anayasa

Ticaret Hukuku (6102 sayılı)

Medeni Hukuk (4721 sayılı)

İş Hukuku (4857 sayılı)

Vergi Hukuku (213 sayılı)

Mali ve İdari Yönetim Dersleri

Pazarlama ve Pazara giriş şartları

İnsan Kaynakları ve Davranış Yönetimi,

TKY-Toplam Kalite ve Süreç Yönetimi

Lojistik ve Sevkiyat Yönetimi

Diğer Dersler

Trafik güvenliği

Trafik adabı

İlk Yardım

Meslek Ahlakı

SINAV AŞAMASI

Yukarıdaki derslerin en az %80′ ine katılanlar artık üst düzey yönetici belgesi sınav aşamasına gelmiş demektir. Sınavları organize eden ve yetkili olan kurum ilçe milli eğitim müdürlükleridir. Sınavda karşınıza toplam 40 adet çoktan seçmeli soru gelir. Değerlendirme ise 100 puan üzerinden yapılır. Her sorunun değeri ayrı ayrı 2,5 puandır. Yanlış işaretlediğiniz cevaplar doğru cevaplarınızı kesinlikle etkilemez. Özetle 40 sorudan 28 ine doğru cevaplayan adaylar sınavda başarılı olmuş kabul edilir ve üst düzey yönetici olmaya hak kazanır.

Üdy Belgesi ücretini öğrenmek için tıklayınız

BELGELENDİRME VE TESCİL AŞAMASI

Sınavda başarılı olan adaylar, Halk Bankasında Ulaştırma Bakanlığının döner sermaye hesabına 24,00 TL belge ücreti ödemeleri gerekiyor. Belge ücretini ödeyen adaylara herhangi bir kart gönderilmiyor. Hak sahibi olan kişinin üst düzey yönetici belgesi turkiye.gov.tr adresinde tescil edilir ve istenildiğinde barkotlu belgesini ibraz edebilir.

Belge Kontrolünü buradan yapabilirsiniz.

ÜDY BELGESİ ALANLARIN ALACAĞI UNVANLAR VE ÇALIŞMA ORTAMI

Üst düzey yöneticiler, aldıkları belgeyi (her hangi usulsüzlük yapmazlarsa) ömür boyu kullanabilir. Bu süre içerisinde çalışacakları yerler ve unvanları kanunla belirlenmiştir. Öncelikle alacakları unvanlardan yola çıkalım.

Üst Düzey Belgesi Sahiplerinin Alacak Olduğu Unvanlar;

Genel müdür,

Genel koordinatör

Genel sekreter

Yönetim kurulu üyesi ya da başkanı.

ODY Belgesi Sahiplerinin Alacak Olduğu Unvanlar;

Müdür,

Şef,

Uzman,

Operasyon yöneticisi

ÜDY BELGESİ ALANLA NEREDE ÇALIŞIR? (Karahan Malatya ÜDY Belgesi)

Üst düzey yöneticiler, 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin ikinci bölüm, 32 nci maddesinde Taşıma işlerinde nitelikli ve yeterli personel istihdamı hükümlerine göre personel istihdam şekilleri yasayla belirlenmiştir. Aşağıda yetki belgelerinin dağılımı ve belge türleri belirtilmiştir.  Üdy 1 belgesi uluslararası bir taşımacılık olmasından dolayı, üdy 2 belgesini de kapsamı alanına alır. Üdy 3 belgesi de aynı üdy 1 gibi taşımacılık faaliyetini ülke sınırı dışına da yaptığı için üdy 4 belgesini de kapsamaktadır. Daha yalın bir ifadeyle, üdy1 belgesi alanlar, üdy2 belgesini de almış kabul edilir. Üdy3 belgesi alanlar ise üdy 4 belgesini de almış olurlar.

ÜDY 1 Belgesi: A1, B2, D1, T1 yetki belgelerine sahip olan firmalarda istihdam edilir.

ÜDY 2 Belgesi: D1, T1 yetki belgelerine sahip olan firmalarda istihdam edilir.

ÜDY 3 Belgesi: C2, C3, L2, M3, R2, K1, K3, L1, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1 ve T3 yetki belgelerine sahip olan firmalarda istihdam edilir.

ÜDY 4 Belgesi: K1, K3, L1, M1, M2, N1, N2, P1, P2, R1 ve T3 yetki belgelerine sahip olan firmalarda istihdam edilir.

BU KONU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

  • Üst Düzey belgesi kaç yıl geçerli?

Yönetmelikte herhangi bir bitiş tarihi belirtilmediği için üst düzey yönetici ömür boyu geçerlidir.

  • Üst düzey yönetici belgem ile kaç firmada çalışabilirim?

Sadece tek firmada çalışmaya izin verilmektedir.

  • Sınavlara kaç defa girebilirim?

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 18 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre sınav hakkı toplam dörttür.

  • Derslere devam şartı var mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim Ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 17 inci maddenin 2 inci fıkrasına göre devamsızlıklar, ders saati sayısının 1/5’inden fazla derse devam etmeyenlerin kurstan kayıtları silinir.

  • Üst Düzey Yönetici Belgesi Kiralanır mı?

Üdy kiralama kavramı diye bir şey söz konusu değildir. Bu belge ile fiili olarak çalışılması gerekir. Aksi halde belgenin iptalinden ve başka yaptırımlar da söz konusudur.