R Türü Yetki Belgeleri

R Türü Yetki Belgesini Almakla Yükümlü Olan Kişi Ve Kurumlar Hangileridir?

Bu Süreçle İlgili Bilmesi Gereken Konular. Kimler Alabilir, Ne İçin Kullanılır, Asgari Sağlanması Gereken Şartlar?

R türü yetki belgesi Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilerin alması zorunlu olan yetki belgesidir.

Taşımanın şekline göre R1, R2 olarak türlere ayrılır.

R1 Yetki Belgesi

R1 yetki belgesi Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere yapacaklara verilir.

R1 yetki belgesi için başvuranların en az, 150.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetine uygun, şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.

R2 Yetki Belgesi

R2 yetki belgesi Ticari amaçla Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı alanında taşıma işleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere yapacaklara verilir.

R2 yetki belgesi için başvuranların en az, 300.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesi ile merkezinde veya şubesinde, taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetine uygun, şube veya merkezi iş yeri adresi olarak tescil edilmiş bağımsız taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır.