kurslar

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİMİ (TMGD)

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI EĞİTİMİ (TMGD)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde, 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereği, “Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren işletmelerin, ADR Bölüm 1.8.3‘te yer alan hükümlere göre, tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.”30 Haziran 2015 den itibaren yürülüğe girmiş olan bu zorunluluk şu firmaları kapsamaktadır: “Tehlikeli madde taşıma zincirinde yer alan; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmeler ile taşımacılık işletmeleri.”

Kimler Başvurabilir?

Geleceğin mesleği için gerçekleştirilecek TMGD eğitimlerine katılmak için ön koşullar:

– Üniversitelerin fen ve mühendislik alanlarından lisans veya tehlikeli madde ve güvenlik programı/bölümü ön lisans mezunu olmak,

Gerekli Belgeler:

– Nüfus Cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numarası içeren)

 – Adli Sicil Kaydı

 – Öğrenim Durumu Belgesi (Lisans Diploması ya da Lisans Mezuniyet Belgesi noter ya da kurum onaylı sureti)

 – Fotoğraf (renkli) 1 adet

Eğitim Başvurusu:

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimleri için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı otomasyon sistemine kayıt yapılması gerekmektedir.

ADR – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) Sertifikası Nasıl Alınır?

TMGD sertifikası almak için, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarında, TMGD eğitimi tamamlama belgesini almak gereklidir.Eğitim sonunda yapılan eğitimi tamamlama sınavından 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından belli tarihlerde yapılacak TMGD sınavlarına katılabilirler. Bakanlık tarafından yapılacak sınavdan 70 puan ve üzeri alan katılımcılar ADR-TMGD sertifikası almaya hak kazanır.

Eğitim Süresi ve Detayları:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ekosem TMGD eğitimleri toplam 64 saattir. Eğitime devam zorunludur.

EKOSEM gerektiğinde ders saatlerini ve sınıfları değiştime, programı kısmen veya tamamen iptal etme hakkına sahiptir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak olan TMGD sınavından önce kurumumuzdan bu eğitimi başarı ile tamamlamış katılımcılarımıza ücretsiz yenileme ve tazeleme eğitimi verilecektir.

Eğitim İçeriği

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve

Sözleşmeler .

Tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri.).

Genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler).

İşaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları.

Taşıma evrakı hakkında bilgiler.

Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma).

Yolcuların taşınması ile ilgili kurallar.

Karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler.

Tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları.

Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri.

Elleçleme ve istifleme kuralları.

Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları.

Araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi vb.).

Trafikte araçların seyri ve park etme kuralları.

Tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar.

Tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları.

Taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler.

Tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması.

Tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması.

İşletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları

Eğitimi tamamlama sınavı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir